Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

WCAG

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Starachowicach

Szanowni Państwo!

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, który zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Opracowując podmiotową stronę Biuletynu staraliśmy się rygorystycznie przestrzegać wymogów i standardów, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Menu